Savijanje

Savijanje cijevi, profila, šipki i limova.

Više o usluzi

Savijanje je postupak obrade proizvoda u kojem se postojeći obradak plastičnom deformacijom oblikuje u konačan proizvod ili se priprema za sljedeći korak u procesu izrade proizvoda. Najčešće se izvodi postupkom deformiranja gdje se ostvarivanjem dovoljno velike sile obradak počinje plastično deformirati te konačno poprima željeni oblik. Obzirom na oblik, savijanje se dijeli na kružno, kutno i profilno.
Kovinoelektra d.o.o. pruža mogućnost kružnog savijanja cijevi, šipki, limova i ploča, te kutnog i profilnog savijanja limova i ploča. Temeljem zaprimljene tehničke dokumentacije za izradu proizvoda se bira odgovarajući stroj iz grupe strojeva unutar pogona namijenjenih za ovaj postupak.

Galerija slika

Odabrana slika:

Zahvaljujemo

Poštovani, Vaš upit je zaprimljen.

Molimo provjerite svoj E-mail

NASTAVI GLEDATI