Rezanje

Rezanje šipki, cijevi, ploča i limova. CNC rezanje plazmom.

Više o usluzi

Rezanje je tehnološki postupak kojim se obradak dijeli na dva ili više dijelova. Ovaj se proces može ostvariti primjenom tehnologije obrade metala odvajanjem čestica ili deformiranjem gdje dovoljna sila prenesena na materijal na željenom području uzrokuje plastičnu deformaciju a zatim popuštanje i lom. Kod obrade metala odvajanjem čestica rezanje se ostvaruje ili mehaničkim putem kod kojeg alat pod približno pravim kutem prodire u obradak postupno odnoseći materijal sa mjesta gdje će nastati rez ili termodinamičkim putem gdje unos topline koncentrirane na relativno malu površinu uzrokuje lokalni porast temperature koji omogućava taljenje materijala i uklanjanje sa željenog mjesta.
Kovinoelektra d.o.o. pruža mogućnost rezanje limova, ploča i profila primjenom tehnologija odvajanja čestica i deformiranja. Raznovrsnost strojeva unutar pogona namijenjenih za ovaj postupak omogućava uspješnu realizaciju brojnih zahtjeva i želja investitora. Uz klasične mehaničke postupke rezanja pruža se mogućnost kompjuterski upravljanog (CNC) i ručnog plazma rezanja.

Galerija slika

Odabrana slika:

Zahvaljujemo

Poštovani, Vaš upit je zaprimljen.

Molimo provjerite svoj E-mail

NASTAVI GLEDATI