Gazišta

Izrada svih vrsta gazišta po mjeri.

Više o proizvodu

Gazišta su horizontalne površine a ujedno i glavni elementi svakog stubišta. Osim ove funkcije, koriste se i kao pokrov šupljina, kanala i otvora na horizontalnim površinama koje su namijenjene za kretanje ljudi, transport strojeva, transport namještaja, a nerijetko i promet vozila.

Gazišta danas kao i stubišta prilikom dizajniranja i izrade omogućavaju primjenu širokog spektra materijala. Ovisno o prednostima i nedostacima pojedinih materijala, otpornosti na vremenske utjecaje, mjestu primjene, uvjetima čvrstoće, dimenzijskim ograničenjima, potrebnim i dovoljnim trenjem između gazne površine i površine materijala koja se nalazi u kontaktu sa njom, itd., odabire se materijal koji zadovoljava sve navedene kriterije i koji kao takav predstavlja optimalno rješenje.
Zbog navedenih zadataka i funkcija koje gazišta obavljaju, cilj pri konstruiranju ovih elemenata je ostvariti što veću nosivost uz što manju masu. Potrebno je biti na oprezu pri dizajniranju i izradi jer bilo kakav lom može dovesti do izravne opasnosti za ljudske živote.

Rešetkasta gazišta su gazišta koja su građena od skupine pravilno raspoređenih istih ili sličnih elemenata koji tvore karakterističan uzorak ili oblik. Glavni dijelovi rešetkastog gazišta su ispuna i okvir. Ispunu čine jedna ili više vrsta punih ili profiliranih međusobno paralelnih elemenata formiranih u grupe koje se meuđsobno sijeku ili isprepleću. Ispune se najčešće izrađuju ili od jedne grupe paralelnih elemenata u jednom smjeru, ili od dvije grupe elemenata koje se sijeku pod pravim kutem. Okvir služi za obuhvaćanje krajeva ispune, ostvarivanje kontakta sa naslonom odnosno nosivom podlogom te prijenos opterećenja sa ispune na podlogu.

Varijacijom oblika i dimenzija elemenata ispune i okvira te međusobne udaljenosti između elemenata ispune moguće je dizajnirati rešetkasta gazišta na način da uz što manju masu podnesu zadano opterećenje što predstavlja optimalno rješenje.

Protuklizna gazišta se upotrebljavaju u slučajevima kada je potrebno osigurati dodatno trenje između materijala podloge i materijala koji se nalazi u kontaktu sa njima kako ne bi došlo do proklizavanja uslijed nastanka nepovoljnih uvjeta.

Najčešće se primijenjuju kod ljestvi za bazene ili ulazu i izlazu iz mora, odnosno na mjestima na kojima se često ili stalno pojavljuje voda, vlaga ili neki drugi medij koji smanjuje navedeno trenje.
Protuklizna svojstva kod metalnih gazišta najčešće se postižu oscilirajućom promjenom vertikalne dimenzije poprečnog presijeka profila i povećanjem hrapavosti površine.
Moderna stubišta su zbog svoje kompleksne geometrije imala direktan utjecaj na složenost oblika gazišta, stoga se sve češće za izradu ovih elemenata primijenjuju moderne tehnologije rezanja i obrade metala pomoću kompjuterski upravljanih strojeva (CNC).

Kovinoelektra d.o.o. proizvodi metalna rešetkasta gazišta standardnog i originalnog dizajna, protuklizna gazišta, ravna ili profilirana metalna gazišta te podloge, okvire i adaptere za spajanje ili prihvat gazišta na nosivu konstrukciju.

Galerija slika

Odabrana slika:

Zahvaljujemo

Poštovani, Vaš upit je zaprimljen.

Molimo provjerite svoj E-mail

NASTAVI GLEDATI