Kovane

ograde i kapije

Visokokvalitetne kovane ograde i kapije po pristupačnim cijenama.

Više o proizvodu

Kovane ograde i kapije su ime dobile po tehnologiji koja se uglavnom koristi za izradu njihovih elemenata. Kovanje je tehnologija deformiranja materijala kod koje se primijenom sile na sirovac ili obradak zbog postignutih deformacija i promjene oblika dobijaju djelomično ili potpuno gotovi proizvodi. Može se izvoditi u toplom i hladnom stanju, dakle i na povišenoj i na sobnoj temperaturi. Ova tehnologija stara je više tisućljeća a kroz povijest je primjenjivana u cilju izrade oružja, alata, pomagala, zaštitnih naprava, nakita i dr.

Tehnologija kovanja primjenjiva je na materijale koji posjeduju dobra svojstva oblikovljivosti to jest zadržavanja deformiranog oblika bez pojave pukotina. Prilikom izrade kovanih ograda i kapija u prošlosti se koristio materijal sa izrazito malim postotkom ugljika u širem govornom području poznat pod nazivom “kovano željezo”. Dolaskom novih procesa i tehnologija dobivanja materijala i njihovog konstantnog istraživanja, unaprijeđivanja i razvoja danas se kao materijal elemenata kovanih ograda i kapija uglavnom koristi drugi materijal odnosno legura željeza i ugljika zvana “meki čelik”. Osnovna i ključna prednost ovog materijala naspram kovanog željeza je veća ekonomska isplativost prilikom proizvodnje. No unatoč promjeni materijala, u govoru se pojam “kovanog željeza” zadržao pa se u slučaju ograda i kapija tim pojmom danas označava meki čelik.

Danas se izradi kovanih ograda pristupa na način da se odabirom dizajna najprije odrede kovani elementi koji će se postavljanjem na određena mjesta spajati sa osnovnim dijelovima ograde te tako formirati završni proizvod. Široka paleta kovanih elemenata omogućava investitoru brojne kombinacije u cilju što ljepšeg konačnog proizvoda neovisno želi li se idejom postići forma gdje su dominantni osnovni dijelovi ograde a elementima se daje završna uloga vizualne atraktivnosti ili pak bogata dekoracija.

Kovinoelektra d.o.o. omogućava izradu i montažu kovanih i čeličnih ograda i kapija vrhunske kvalitete po realnoj cijeni. U dogovoru sa investitorima iskustvom i znanjem naših stručnjaka mogu se definirati i ponuditi rješenja eventualnih problema kao i detalji dizajna odnosno izvedbe ograde te postupci antikorozivne zaštite.

Galerija slika

Odabrana slika:

Zahvaljujemo

Poštovani, Vaš upit je zaprimljen.

Molimo provjerite svoj E-mail

NASTAVI GLEDATI