Vi ste ovdje

Zavarivanje

Zavarivanje

Zavarivanje je spajanje dvaju ili više, istorodnih ili raznorodnih materijala, taljenjem sa ili bez dodavanja dodatnog materijala, na način da se dobije homogeni zavareni spoj.

U tvrtki koristimo elektrolučno zavarivanje, najčešći i najjednostavniji postupak zavarivanja. Pored ručnog elektrolučnog zavarivanja (REL) kod kojeg se koristi obložena elektroda, zavarivanje vršimo i MIG, TIG i MAG postupcima. MIG, TIG i MAG postupci zavarivanja su vrste elektrolučnog zavarivanja taljenjem u zaštitnom plinu.

Također raspolažemo uređajem za točkasto zavarivanje, te uređajem za zavarivanje vijaka na lim. Primjena odgovarajućeg postupka zavarivanja osigurava kvalitetan zavar.  Odabir postupka zavarivanja ovisi o vrsti materijala i njegovoj debljini, te namjeni proizvoda na kojem se vrši zavarivanje. Različite tehnike zavarivanja i iskustvo naših zavarivača s međunarodnim certifikatima garancija su kvalitete.


 

Copyright © Kovinoelektra