Vi ste ovdje

Službeni podaci

KOVINOELEKTRA uslužno-trgovinsko društvo s ograničenom odgovornošću
OIB: 41734922786
MB 3769542
Članovi uprave: Ivan Kuić, Dalibor Drlje
Temeljni kapital 480.600,00 kn uplaćen u cijelosti.
Reg. u Trg. sud u Splitu, MBS: 060109242

Žiro računi:
IBAN: HR90 2330 0031 1000 06116 kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, 21000 Split
IBAN: HR96 2484 0081 1024 96644 kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb

Adresa:
Matoševa 86A
21210 Solin
Hrvatska

Kontakt:
Tel/Fax: 021/244-466, 021/244-423
E-mail: info@kovinoelektra.hr

Copyright © Kovinoelektra