Vi ste ovdje

Kućišta i kabineti za razne namjene

Kućište za reklamuIzrađujemo brodske pultove, internet kioske, studomate, metalne ormare, kabine za liftove...

Proizvodi se izrađuju prema željama naručitelja ili zadanom nacrtu uz savjete stručnog osoblja. U izradi se koriste različiti materijali kao i njihove kombinacije čime se postiže funkcionalnost i estetski izgled.


 

Copyright © Kovinoelektra